Om mig


anna@froster.se
070-254 46 54
Bolum Grottesgården 7
521 98 Broddetorp

Mitt CV

Jag är journalist, biolog och författare. Mitt arbetsliv följer en grön tråd, som började med att leta efter speciella arter i skog och våtmarker. Direkt från en sommars klafsande i kalkrika kärr klev jag in på JMK i Stockholm för att bli journalist, och det är vad jag har ägnat mig åt sedan 2008, mest som frilans.

Även som skribent har jag klafsat omkring en hel del. Skrivandet (och mitt övriga liv) handlar nästan enbart om natur och miljö, med biologisk mångfald, skog och kemikalier som specialintressen. Jag har gjort allt från att paddla med knölvalar och vara bytesdjur för blodiglar till att granska hur skogsvårdslagen efterlevs och hur brandsläckning förgiftar grundvatten.

Förutom artiklar och böcker skriver jag också naturguider, skolmaterial, skyltar, broschyrer och rapporter, framför allt åt olika länsstyrelser, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

Jag har skrivit för bland andra
 • Dagens Nyheter
 • Filter
 • Forskning & framsteg
 • Göteborgsposten
 • Skogseko
 • Svenska Dagbladet
 • Sveriges Natur
 • Turist
Och så har jag skrivit några böcker
 • Vatten – om att värdera det ovärderliga (2019)
 • Tivedens nationalpark − från urtid till trolltid (2017)
 • PULS Miljöboken (2017)
 • Växter i världen (2016)
 • Potatis − om pumatassar, kupning och obändig livsvilja (2015)
 • Världar av liv (2013)
 • Den flamsäkra katten (Naturskyddsföreningens årsbok 2012)
 • Hamra nationalpark − urskog i myrland (2011)
 • Ensjölokarna − jätteträdens skog (2009)


Bakgrundsbild till startsidan: Fredrik Wilde
Porträttfoto: Erik Abel