Ledfat-Anna-Froster

Levande och döda träd i skogen.

Det vanligaste brottet mot skogsvårdslagen är att avverka utan att anmäla det till Skogsstyrelsen i förväg. Det innebär att de missar möjligheten att stoppa avverkningar av gamla skogar med höga naturvärden.